Rozwój Cupcake Corner

Rozwój

BUDUJEMY SUKCES

Naszą wizją jest aby Cupcake Corner pojawił się na mapach gastronomicznych największych europejskich miast. Inwestujemy nasz czas, energię, zasoby oraz korzystamy z doświadczenia najbardziej doświadczonych specjalistów. Budujemy Cupcake Corner jako replikowalny koncept, który powtórzy sukces naszych pierwszych lokali niezależnie od miasta, w którym się pojawi.

Przyszły rozwój Cupcake Corner będzie oparty o rozwój własnych kawiarnio-cukieni oraz rozpoczęcia współpracy franczyzowej na poszczególne regiony.

Cupcake Corner Bakery Sp. z o.o. nie oferuje umów na pojedyncze lokale więc nie ma możliwości otworzenia jednego Cupcake Corner. Zamiast tego podjęliśmy decyzję o rozwoju Partnerskim poprzez budowę konkretnego regionu, który obliguje naszego Partnera do otworzenia minimum 5 lokali w ciągu 3 lat.

Osoba lub instytucja współpracująca jak Partner Cupcake Corner powinna być dobrze dokapitalizowana aby móc sprostać powyższemu planowi rozwoju. Dodatkowym kryterium jest doświadczenie w zarządzaniu siecią lokali gastronomicznych składającą się z co najmniej kilku placówek.

Cupcake Corner Bakery
Kryteria decyzyjne

Osoby lub instytucje zainteresowane współpracą na zasadach Partnerskich powinny posiadać:

  • Doświadczenie w zarządzaniu siecią placówek gastronomicznych składających się z minimum kilku lokali
  • Pozytywną reputację na rynku gastronomicznym
  • Możliwości inwestycyjne na poziomie minimum 2 mln zł
  • Doświadczenie na rynku nieruchomości, którym są zainteresowane
  • Otwartość na zdobywanie nowego doświadczenia
  • Możliwość pełnego zaangażowania w rozwój Cupcake Corner Bakery w swoim regionie
  • Zgodność z Wartościami Cupcake Corner oraz pasję do amerykańskiego cukiernictwa

Kontakt
NAPISZ DO NAS!

info@cupcakecorner.pl

Cupcake Corner Bakery Sp.z o.o.
ul. Szewska 22
31-009, Kraków
NIP 6762419752