Polityka prywatności

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Waszych danych osobowych jest spółka CUPCAKE CORNER BAKERY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Michałowskiego 14, 31-126 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000357986, posiadająca numer NIP: 6762419752, REGON: 121225580, zwana dalej „Administratorem”.

 

JAK MOŻECIE SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W sprawach związanych z danymi osobowymi jesteśmy do Waszej dyspozycji pod adresem: ul. Michałowskiego 14, 31-126 Kraków. Możecie do nas również napisać maila na adres: dane.osobowe@cupcakecorner.pl.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY WASZE DANE?

Wasze dane, w zależności od łączącej na relacji, są przetwarzane w jednym lub kilku z następujących celów:

1)    sprzedaży naszych towarów i wyrobów, świadczenia naszych usług lub realizacji złożonych przez Was zamówień,

2)    realizacji programów lojalnościowych,

3)    marketingu bezpośredniego naszych usług i towarów.

Podanie Waszych danych jest dobrowolne. W celu realizacji składanych przez Was zamówień oraz w celu realizacji programu lojalnościowego posiadanie wskazanych w formularzach danych jest nam niezbędne do wykonania umów.

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH?

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, jako przesłanka przetwarzania danych wskazana jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczące, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego usług i towarów.

Wasze dane, w zależności od celu, są przetwarzane na następujących podstawach:

1)    sprzedaży naszych towarów i wyrobów, świadczenia naszych usług lub realizacji złożonych przez Was zamówień – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

2)    realizacji programów lojalnościowych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

3)    marketingu bezpośredniego naszych usług i towarów - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli nie chcecie, aby Wasze dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego naszych usług i towarów, możecie wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W tym celu prosimy skontaktować się z nami w jeden z poniższych sposobów: na adres: Michałowskiego 14, 31-126 Kraków lub za pośrednictwem maila: dane.osobowe@cupcakecorner.pl.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ WASZE DANE?

Wasze dane będą przetwarzane przez czas realizowania zamówienia i świadczenia usług lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

WASZE PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

W każdej chwili macie prawo do żądania od Nas dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Macie też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ale wierzy, że dzięki stosowanym przez nas standardom przetwarzania danych, nie będzie takiej konieczności.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W toku świadczenia Wam usług, w celu ich realizacji, Wasze dane mogą być udostępniane podmiotom takim jak firmy za pośrednictwem których realizowana jest dostawa, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, marketingowe, w tym podmiotom umożliwiającym wysyłkę newsletter’ów.

 

COOKIES

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies w celu między innymi monitorowania ruchu na stronie. W związku z tym, nasza strona na te potrzeby zbiera informacje o twoim zachowaniu na naszej stronie, w tym przeglądanych informacjach. W tym zakresie nie zbieramy natomiast informacji Was identyfikujących takich jak imię czy nazwisko.

 

Zgoda na korzystanie z plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym czasie wycofa, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Mamy nadzieję, że korzystacie z naszych kont w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) i śledzicie na bieżąco nasze posty. Jeśli tak, to Wasze dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Was o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Wami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

W ramach konta na Facebooku korzystamy również z aplikacji Facebook Insights między innymi w celach statystycznych i przy generowaniu reklam. Dane zawarte w tej aplikacji nie dają jednak możliwości identyfikacji konkretnych osób.

W razie pytań, pozostajemy do Waszej dyspozycji!